Wilt u adverteren?

De provincie Gelderland heeft een zwemverbod afgekondigd bij recreatieplas het Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen.
De provincie Gelderland heeft een zwemverbod ingesteld in verband met de aanwezigheid van grote hoeveelheden toxische blauwalgen in het zwemwater van recreatieplas het Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen. Uit metingen van Waterschap Rivierenland is gebleken dat er te hoge concentraties giftige blauwalgen zijn aangetroffen in het water. Hierdoor is er een hoog risico op gezondheidsklachten.

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.
Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:
• www.zwemwater.nl

Klachten over het zwemwater?
Provincieloket

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

De Rozet