Wilt u adverteren?

Meerdere uiterwaarden in de Gelderse Poort en Rijk van Nijmegen worden tijdelijk afgesloten voor publiek.

Door veel regen in het stroomgebied van de Rijn is er sprake van een zomerhoogwater op de rivieren. De komende dagen stijgt het water in de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Het vele regenwater dat in het stroomgebied is gevallen passeert ook de uiterwaarden van de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen. Daarom sluit Staatsbosbeheer vanaf vrijdag 16 juli tijdelijk meerdere uiterwaarden af voor publiek. Op borden bij de ingang van gebieden staat de afsluiting aangegeven. Met de afsluiting voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen zoeken op de hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven. De kuddebeheerder houdt de grazers nauwlettend in de gaten. In enkele uiterwaarden zijn dieren geƫvacueerd.

Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. Dit zogenaamde zomerhoogwater komt niet vaak voor. Het water is goed voor de natuur. Veel planten en dieren in de uiterwaarden zijn er op berekend en het biedt een welkome buffer voor mogelijke droge zomers.

Grazers
De beheerder van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven, heeft maatregelen getroffen. In gebieden die grotendeels of volledig overstromen zijn de kuddes weggehaald. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden nauwgezet.

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden
Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken de hoogwatervrije gebieden op. Ook zijn er zo vlak na het broedseizoen veel jonge dieren die hoogwater voor het eerst meemaken. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om geen onnodige stress te veroorzaken en om te voorkomen dat dieren het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit daarom de Bisonbaai, Millingerwaard, hoger gelegen delen van de Stadswaard, de uiterwaarden bij Weurt en Beuningen en mogelijk ook de Gendtse Waard tijdelijk af voor publiek. Zodra het water weer voldoende gezakt is gaan de uiterwaarden weer open. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt begrip van bezoekers voor deze situatie.

Bezoekers die het hoogwater willen bekijken, kunnen dit het beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben. Vermijd hierbij drukke plekken en houd je aan de regels.

De Rozet