Wilt u adverteren?

In de week van 15 januari worden op meer dan 100 plekken in Nederland wintergesprekken gehouden. Het zijn huiskamergesprekken over het onbehagen dat in deze tijd aan het groeien is. In de gemeente Berg en Dal is Leonie van der Steen initiator van een wintergesprek. Ze nodigt buurtgenoten uit in haar huiskamer in Erlecom voor een openhartig gesprek. om zo te ontdekken wat mensen kan verbinden. Dit huiskamergesprek vindt plaats op 22 januari om 21 uur.

 

Midden-Oosten

Het wintergesprek is een initiatief van componist Merlijn Twaalfhoven en komt voort uit een behoefte om meningen en gevoelens die de samenleving uiteendrijven te doorbreken en in plaats daarvan op zoek te gaan naar overeenkomsten.

Twaalfhoven maakte veel muziekprojecten waarin mensen van verschillende culturen samenspeelden en er ruimte ontstond om naar elkaar te luisteren en zo te verbinden. Hij deed dit met name in het Midden-Oosten en werkte in Israël, Palestina, Jordanië en Syrië. Toen het geweld in Israël en Palestina weer oplaaide, zag hij hoe dit ook in Nederland tot verdeeldheid en vijandschap leidt. “Als je op social media je mening deelt, versterk je vaak een éénzijdig verhaal waardoor anderen zich aangevallen voelen. Zo ontstaat er een spiraal van wantrouwen vol misverstanden over de zorgen en de gevoelens van de ander. In nabijheid en met een kop thee erbij blijkt dan dat je meer gemeen hebt dan je denkt” aldus Twaalfhoven. In plaats van het organiseren van een muziekproject deelde hij een oproep om in huiskamers door heel Nederland een gesprek te voeren waarin je niet je mening maar je ervaring deelt. Deze oproep heeft tot vele aanmeldingen geleid, niet alleen van mensen die hun huis openstellen, maar ook van kerken, buurthuizen, bibliotheken en scholen die meedoen.

Bubble hopping
De Zweedse professor Emma Stenström (Stockholm School of Economics) deed onderzoek naar het effect van ‘bubble-hopping’: bewust op zoek gaan naar en in gesprek met mensen met een andere achtergrond, kennis, mening, geloof of overtuiging dan de jouwe. Voor haar onderzoek gingen studenten in gesprek met priesters, imams, kunstenaars, activisten, drugsdealers, sekswerkers, daklozen en miljonairs. Zo’n 2.000 mensen deden mee. Eventjes in iemand anders schoenenstaan, maakt je innovatiever, creatiever en meer empathisch, zo ontdekte zij. Naast de positieve effecten op persoonlijk niveau, kan het ‘bubble-hopping’ ook helpen bij het overbruggen van de verschillen die er leven in een samenleving. En zo bijdragen aan de vermindering van haat en conflict.

Meedoen
Buurtgenoten van Leonie kunnen zich nog aanmelden om mee te doen per door te mailen naar leonie@vandersteen.nl. Als de groep te groot wordt, kan het zijn dat er meer huiskamers worden gezocht. Deelnemers hoeven geen ervaren gespreksleiders te zijn. Er is een eenvoudige handleiding beschikbaar met drie regels waarmee het gesprek niet in een discussie ontaardt, maar juist persoonlijk kan blijven. Mensen die zelf een gesprek kunnen houden in hun huiskamer kunnen zich aanmelden via de site van The Turn Club.

 

De Rozet