Wilt u adverteren?

De Graafseweg is van zaterdag 1 mei 2021, 6.00 uur tot zondag 2 mei in de middag afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer vanwege werkzaamheden tussen de Dennenstraat en de Groenestraat. Er is een omleidingsroute ingesteld over de S100. Buslijnen 2, 99 en 331 worden omgeleid over de Muntweg. Vrachtverkeer dat de Graafse Ringweg of de Boeckstaetedreef verlaat, kan de wijk alleen nog verlaten via de Dennenstraat en Rosa de Limastraat.

Er is wel verkeer mogelijk van de Wolfskuilseweg naar de Groenestraat andersom en vanaf deze kruising naar het centrum.

Werkzaamheden
· Er worden mantelbuizen voor de kabels gelegd van de ene kant van de weg
naar de andere kant. Een mantelbuis is een buis bestemd voor de doorvoer
van telefoonkabels, elektriciteitsleidingen of voor de doorvoer van water- en
gasleidingen.
· Ook worden de verkeersmaatregelen op sommige delen van de Graafseweg
naar de andere zijde van de weg verplaatst, zodat aan de andere zijde gewerkt
kan gaan worden.
Omleiding en bereikbaarheid
· Buslijnen 2, 99 en 331 rijden via de Muntweg. Stad inwaarts zijn de haltes
Dennenstraat en Neerbosscheweg (richting Nijmegen centraal station) buiten
gebruik. De vervangende haltes zijn Heideparkseweg (Muntweg) en station
Goffert. Stad uitwaarts zijn de haltes Dennenstraat en
Wolfkuilseweg/Graafseweg richting Dukenburg buiten gebruik.Vervangende
haltes stad uitwaarts zijn: Neerbosscheweg en Rozenstraat.
· Er worden voor het overige verkeer omleidingsroutes aangebracht, deze lopen
met name over de S100.
· Na het weekend van 1,2 mei is de Graafseweg weer beperkt toegankelijk voor
alle verkeer, de Graafseweg blijft dan versmald tot 2 x 1 rijstrook.

Herinrichting Graafseweg
In april is gestart met herinrichting van de Graafseweg die tot eind 2021 duurt. De weg wordt ook aangepast om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten. De weg is nu nog te breed en nodigt uit tot te hard rijden. De rijstroken worden versmald, er komt een parallelweg tussen de Groenestraat en Rozenstraat en de verkeerslichten op 4 kruisingen worden vervangen. De oversteek ter hoogte van de Verbindingsweg komt te vervallen. In plaats hiervan komt er een met verkeerslichten geregelde kruispunt ter hoogte van de Cavaljéweg.

Meer informatie
Meer informatie met onder meer het ontwerp van de nieuwe Graafseweg is te bekijken op nijmegen.nl/graafseweg of op nijmegen.mijnwijkplan.nl

De Rozet