Wilt u adverteren?

Waterschap Rivierenland sluit vandaag, donderdag 4 februari, de coupure Lage Markt in Nijmegen om de stad te beschermen tegen hoogwater. Deze doorgang in de Waalkade gaat dicht omdat dit weekend op de Rijn bij Lobith een waterstand wordt verwacht omstreeks 14,60m +NAP.

De coupure Lage Markt verbindt de stad met de Waalkade. Lage delen van de Waalkade overstromen nu. Bij de Lage Markt gaan de grote houten deuren dicht, versterkt met schotbalken. De gemeente Nijmegen neemt verkeersmaatregelen. Bussen reden al sinds dinsdag niet meer over de Waalkade.
Hoe lang de coupure dicht blijft, is afhankelijk van de waterstand op de Waal. Andere coupures in het rivierengebied gaan nog niet dicht.

Waterschap Rivierenland oefent regelmatig het sluiten van elke coupure. Medewerkers en aannemers testen dan of de opbouw goed verloopt en of de materialen in goede staat verkeren.

De Rozet