Wilt u adverteren?

Het belang van goed waterbeheer voor biodiversiteit. 11 januari 2023 – 19.30-21.30

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 organiseert de partij Water Natuurlijk Rivierenland in LUX Nijmegen een watercafé. Twee sprekers geven een inleiding over het belang van goed waterbeheer voor het versterken van de biodiversiteit. Dit is belangrijk, want de biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, ook in onze regio.

Het versterken van de biodiversiteit draagt bij aan schoon water, voldoende water en veilige dijken. Denk bijvoorbeeld aan de zuiverende werking van planten en bacteriën in het water. Of aan het opvangen van wateroverlast en watertekort door een gezonde bodem. De sprekers gaan in op de vraag hoe goed waterbeheer kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Wat is de rol van het waterschap hierbij, en hoe kan jij als burger jouw bijdrage leveren aan herstel van de natuur? Na de twee inleidingen is er ruimte voor vragen en discussie. Wat moet het Waterschap volgens jou doen om de natuur in onze regio te verbeteren? Welke initiatieven zijn er nodig in onze regio? Zijn er quick wins, en wat is nodig voor de langere termijn?

Beide sprekers zijn trekkers van een living lab biodiversiteitsherstel in Rivierenland (Alblasserwaard en de Ooijpolder). In deze living labs wordt biodiversiteit gemonitord, en er wordt onderzocht of maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan herstel.

Koos Biesmeijer is hoofd van de onderzoeksgroep Nederlandse Biodiversiteit en Samenleving in Naturalis en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden.

Hans de Kroon is hoogleraar Plant Ecologie en Fysiologie bij de RU Nijmegen. Hij wil begrijpen hoe veranderingen in biodiversiteit van planten-, vogels- en insectensoorten optreden. De wereldwijde afname van insecten is voor hem een belangrijk thema.

De Rozet