Wilt u adverteren?

Het 5000 soortenjaar in de Gelderse Poort vordert gestaag. Begin mei staat de teller op al meer dan 2700 dier- en plantsoorten! Wil je ook een keer mee op pad om leuke soorten te zien? Op 18 mei 2022 wordt er een vleermuisexcursie georganiseerd.

Deze excursie is een uitgelezen kans om vleermuizen te zien, te horen en om meer te weten te komen over de leefwijze van vleermuizen. Vleermuizen zijn nachtdieren met een verborgen levensstijl maar in deze excursie gaan we naar de verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen kijken. De excursie gaat op zoek naar vleermuizen rond het waterrijke Wylerbergmeer (https://waarneming.nl/locations/7602/) en in het naastgelegen dorp Beek. We starten om 21:15. Opgeven onder vermelding van je naam en telefoonnummer bij jiri@jirivanderdrift.nl

Meer informatie over het 5000 soortenjaar is te vinden op www.soortenjaargeldersepoort.nl

De Rozet