Wilt u adverteren?

Dinsdag 24 okt | 10.00 – 13.00 uur | KNNV | Boshuizerbergen, Landduinen, Jeneverbesstruwelen. Iedereen is welkom.
Vertrek: P-plaats Limburgs landschap. Kruising St Jozeflaan/ Maasheseweg (tussen Venraij en Maashees). Excusieleider en informatie: Jan Nillesen, tel: 0485 574780.

Een tocht door het zeer authentieke landduinengebied nabij Venraij. Landduinen, jeneverbesstruwelen, stuifzanden en heiden.
De Boshuizerbergen ligt grotendeels op landduinen die in de laatste en voorlaatste ijstijd door een ijzige wind zijn opgestoven. Deze bodems zijn erg arm aan voedingsstoffen en dus economisch nauwelijks interessant.

Om toch profijt te hebben van het gebied liet de plaatselijke bevolking het door schapen begrazen. Overbegrazing had het ontstaan van stuifzanden tot gevolg.

In de vorige eeuw is een groot deel van het stuifzand beplant met naaldhout, voornamelijk grove den. Hierdoor werd het stuivende zand vastgelegd en werd tegelijk stuthout voor de Limburgse mijnen geproduceerd. Eind jaren ’20 dreigde de Boshuizerbergen geheel ontgonnen te worden; ook het toen al unieke jeneverbesstruweel liep gevaar.

Het redden van dit landschap was een van de aanleidingen voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. Hoewel het gevaar van ontginning in die tijd werd afgewend, duurde het nog tot 1971 eer het gebied definitief werd veilig gesteld en in bezit kwam bij Het Limburgs Landschap.

Beheer was noodzakelijk. Dennen en berken dreigden de Jeneverbessen te verdringen, terwijl de overgebleven stuifzanddelen dichtgroeiden. Na de aankoop is het beheer gericht op het in stand houden van deze halfnatuurlijke landschapstypes.

Struin mee met de KNNV

De Rozet