Wilt u adverteren?

Dinsdag 14 november  | 10.00-14.00 uur | Natuurwandeling Filosofendal. Vertrek: Pannenkoekenhuis “De Heksendans”, Oude Kleefse baan 425, 6572 AZ Berg en Dal, tegenover Amusementspark Tivoli. Iedereen is welkom. Boterhammentrommel mee. Excursieleider Jan Nillesen [0485-574780]
Aandacht voor geologie en landschap, flora en fauna.

Het Filosofendal is een droogdal uit de laatste ijstijd. Een beekje verleent extra charme aan het dal. Het dal bestaat voor een groot deel uit opgaand bos met hiertussen kleine agrarische enclaves. Van oudsher was het gebied versnipperd en was de agrarische activiteit groter dan heden ten dage.

Er zijn grote verschillen in hoogte en haar aan gerelateerde droog-nat gradiënten.

De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preglaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem.

Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Rijndal en smalle, ravijnachtige zijdalen. Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding binnen korte afstand.

Hoger op de berg liggen bronnen en aan de voet een kwelzone met broekbos

De Rozet