Wilt u adverteren?

Dinsdag 29 augustus  [10.00-14.00 uur] KNNV

Landschapsexcursie  Bakelse plassen en Nederheide
Vertrek: Natuurpoort Nederheide, Kaak 11, 5763 PK Milheeze. Deelname gratis. Eten en drinken mee.  Excursieleider: Jan Nillesen 0485574780

De Nederheide is een bosgebied van 463 ha dat zich bevindt ten noorden van de lijn: De Mortel-Bakel-Milheeze.

In het noorden sluit het gebied aan op het landgoed Stippelberg.
Hoewel deze oorspronkelijk woeste grond in het begin van de 20e eeuw ontgonnen is en met Grove.den beplant, is deze grond nooit door particulieren gekocht maar altijd gemeentelijk bezit gebleven.

Ook tegenwoordig behoort het tot de gemeente Gemert-Bakel. Momenteel streeft men naar een meer natuurlijk bosbeheer. Heidevelden zijn niet meer aanwezig uitgezonderd enkele kleine plekjes ‘klapzand’ in het uiterste westen van het gebied.

Samen met de Stippelberg en Het Beestenveld maakt het deel uit van een zeer uitgestrekt aaneengesloten bosgebied van ca 1700 ha.
Wij wandelen door de gemeentebossen en langs de Bakelse plassen. Tevens bezoeken we de vogelkijkhut voor de oeverzwaluwen. Iedereen is welkom.

De Rozet