Wilt u adverteren?

In oktober start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd.
De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden eind december zijn afgerond. Staatsbosbeheer organiseert voor geïnteresseerden excursies. Tijdens deze excursies worden de werkzaamheden toegelicht.

Werkzaamheden
Het Groesbeekse Bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Recreatie en bescherming van de natuur gaan er hand in hand met houtoogst. Het bos is opgedeeld in vier delen. In ieder deel wordt eens in de vier jaar gewerkt. Dit jaar werken we in het bos tussen de Maldensebaan en Dekkerswald. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Dit heet dunnen. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos verjongd. Een veerkrachtig bos kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Om een stuk bos te verjongen worden de bomen op zorgvuldig geselecteerde plekken geoogst. Dit jaar gaan we op 42 plekken stukjes bos verjongen. In totaal een oppervlakte van 3,1 hectare. Hier ontstaat jong bos, doordat de zaden in de grond nieuwe bomen vormen. Soms gaan we ook nieuwe bomen aanplanten voor de juiste soortenmix wat bijdraagt aan een toekomstbestendig bos. Zo werken we aan het bosbeheer en het bos blijft bos.

Vlak van te voren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden checken we het bos op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, nemen we indien nodig maatregelen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst.

Informatie
Staatsbosbeheer organiseert op maandag 12 oktober een excursie voor geïnteresseerden. De boswachter neemt deelnemers mee door het bos waar de werkzaamheden plaatsvinden om uitleg te geven over de keuzes die gemaakt worden binnen het bosbeheer.

Maandag 12 oktober:
-Aanvangstijd: 14.00 uur
-Eindtijd: 16.00 uur

Maandag 12 oktober:
-Aanvangstijd: 18.30 uur
-Eindtijd: 20.30 uur

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van ‘excursie Groesbeekse Bos’.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020. Er zijn maximaal 15 plekken beschikbaar per excursie. We houden ons aan de coronarichtlijnen.

Meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst bij Staatsbosbeheer staat op http://www.staatsbosbeheer.nl/bosenhout en www.hollands-hout.com.

De Rozet