Wilt u adverteren?

Op 31 mei, de jaarlijkse Wereld-Niet-Roken-dag, zal bij het Marikenhuis, inloophuis voor mensen geraakt door kanker, het bord ‘ROOKVRIJ, op weg naar een rookvrije generatie’ onthuld worden.
Deze onthulling zal om 19.00 uur plaatsvinden door Marieke Helmus, adviseur Rookvrij Nijmegen, Tiny Rooijendijk, longverpleegkundige bij ZZGzorggroep, en stoppen met roken coach, en door Michiel Spanbroek, longarts in CWZ. Zij verzorgen die avond tevens een thema-avond in het Marikenhuis over longkanker en stoppen met roken: “Waar rook is, is vuur”. Zie: www.marikenhuis.nl.

Wim van Beurden, vice voorzitter bestuur Marikenhuis: “Een inloophuis voor mensen geraakt door kanker, is natuurlijk bij uitstek een plaats waar zo’n bord hoort. Steeds meer rookvrije gebieden zorgen hopelijk voor een normverandering, nu ook bij het Marikenhuis.” Zodat minder mensen roken en de nieuwe generatie steeds meer rookvrij opgroeit. In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. “Een indrukwekkend getal, ook als je het vergelijkt met het aantal mensen dat in het afgelopen jaar aan het coronavirus is overleden” zegt Wim van Beurden. “En dat terwijl stoppen met roken de levensverwachting sterk kan verbeteren. Dit geldt ook als je al getroffen bent door kanker, stoppen helpt dan voor een beter herstel en vermindert het risico op (snellere) terugkeer van kanker.”
Het Marikenhuis liep hierin dus nog achter. Een rookvrije omgeving helpt om roken minder normaal te maken en te ontmoedigen. Het is bekend dat een rookvrije omgeving ervoor zorgt dat mensen makkelijker stoppen met roken, mensen minder snel terugvallen in roken en kinderen niet gaan roken. Daarbovenop, mensen staan niet meer in de rook. Meeroken zorgt namelijk ook nog eens voor 1000-2000 sterfgevallen per jaar.

Het is opvallend dat het Marikenhuis tot nu toe nog geen rookvrije omgeving had, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ziekenhuizen. Wim van Beurden: “Het kwam er tot heden niet van. Een recente grote steekproef onder Nijmegenaren liet echter zien dat veel mensen positief staan tegenover een rookvrije zone bij zorginstellingen, zelfs driekwart van de rokers. Dat gaf ons het laatste zetje.”

Wil je gratis goede hulp bij stoppen met roken? Kijk dan op www.nijmegenrookvrij.nl, bel de gratis stoplijn 0800-1995 of ga in gesprek met je huisarts! Of natuurlijk in het Marikenhuis.

Voor verdere informatie over de thema-avond ‘Longkanker en stoppen met roken: Waar rook is, is vuur’, en aanmelding, zie www.marikenhuis.nl.

De Rozet