Wilt u adverteren?

Van 21 tot en met 28 augustus vindt het Limes-publiekscongres plaats in Nijmegen. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is die week een tentoonstelling en bijbehorende lezing te bezoeken.

Tentoonstelling
Bij de aanleg van het huidige Mariënburgplein vond in 1998 en 1999 uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Rond de Mariënburgkapel, het huidige Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, werden daarbij talrijke graven gevonden die deel uitmaakten van een laatromeins en vroegmiddeleeuws grafveld uit de 5e tot en met de 7e eeuw. Dit was misschien wel het omvangrijkste grafveld uit die periode in Nederland, met een geschat totaal aantal van 7500 tot 10.000 begravingen. Uit de vondsten bleek bovendien dat na het instorten van keizerlijk gezag in deze regio in de vijfde eeuw er wel degelijk nog mensen woonden in Nijmegen.
Van 21 tot en met 28 augustus zijn in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vondsten te zien uit dit grafveld. Kom dus langs om te zien wat een 5e-eeuwse Nijmegenaar meekreeg in zijn of haar graf!

Lezing
Joep Hendriks, senior KNA-archeoloog van de gemeente Nijmegen, houdt op maandagavond 22 augustus een lezing over het grafveld uit de laat-Romeinse tijd in de binnenstad. Hij vertelt over de graven die er zijn gevonden. Daarnaast belicht hij wat deze graven vertellen over het Romeinse grafritueel en wat ze ons leren over de bewoning van Nijmegen in die tijd.

De lezing start om 20.00 uur in de Mariënburgkapel en duurt ongeveer 45 minuten. Toegangsprijs: 5 euro. Meldt je aan via onze website www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl, want de plaatsen zijn beperkt.

De Rozet