Wilt u adverteren?

De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor blauwalgen bij het Wylerbergmeer te Beek Ubbergen ingetrokken. Uit recente metingen van Waterschap Rivierenland blijkt dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten.
De waarschuwing voor blauwalgen was op 2 juli 2021 ingesteld omdat uit controles bleek dat in de waterkolom verhoogde waarden van toxische blauwalgen waren gemeten. Hierdoor was een verhoogd risico op gezondheidsklachten aanwezig.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:
– www.zwemwater.nl

Klachten over het zwemwater?
Provincieloket

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar provincieloket@gelderland.nl

De Rozet