Wilt u adverteren?

De Gelderse Statenleden vergaderen op woensdag 31 maart met een volle agenda. Voorafgaand aan de vergadering is er voor inwoners ruimte om in te spreken bij de Open Agenda.

Op de agenda van Provinciale Staten staat de Kadernota Agrifood, de actualisatie omgevingsverordening nr. 7 en het initiatiefvoorstel over de e-sportshub.

Verder spreken de Staten over de beslissing op een bezwaarschrift tegen het vaststellen van de begroting 2021, het openbaar maken van informatie uit het oude Stateninformatiesysteem en het initiatiefvoorstel over het nieuwe Reglement van Orde.

Open Agenda
Wilt u als inwoner van Geldeland inspreken op de Statendag? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Het onderwerp hoeft niet op de politieke agenda te staan. Voor elke inspreker is er 15 minuten om een betoog te houden en daarna in gesprek te gaan met de aanwezige Statenleden. Aanmelden kan voor maandag 29 maart, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De Open Agenda vindt digitaal plaats.

De Rozet