Wilt u adverteren?
Provinciale Staten nemen in Statenvergadering besluit over regels zonnepanelen op landbouwgrond

Provinciale Staten houden op woensdag 6 maart 2024 een besluitvormende Statenvergadering. Op de agenda staat onder meer de voorkeursvolgorde zonnepanelen. Voorafgaand aan de Statenvergadering kunnen inwoners tijdens de Open agenda inspreken over onderwerpen die juist niet op de agenda staan.

Regels zonnepanelen op landbouwgrond
De Staten buigen zich over de voorkeursvolgorde van plekken waar zonnepanelen moeten komen te staan. Provincie Gelderland zet namelijk in op een eigen Zonneladder. Deze Zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen onnodig op goede landbouw- en natuurgrond worden geplaatst. Met het voorstel van Gedeputeerde Staten krijgt de Zonnelader een plek in het provinciebeleid. In de Statenvergadering van 6 maart besluiten Provinciale Staten of zij bij uitzondering zonneparken op landbouwgrond willen toestaan.

Meer besluiten te nemen
Er staat meer op de agenda. Zo besluiten Provinciale Staten over kaderbrieven van de Gelderse omgevingsdiensten en het al dan niet indienen van een zienswijze ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen van 4 omgevingsdiensten. Ook over het Rekenkamerrapport ‘Lessen uit gebiedsprocessen’ nemen de Staten een besluit.

Installatie Marijke Pe als griffier
Griffier Franske van Hooijdonk verlaat provincie Gelderland. De Werkgeverscommissie van Provinciale Staten draagt Marijke Pe voor als interim-griffier voor de periode tot eind 2024. De Staten besluiten in de Statenvergadering officieel over de aanwijzing van Marijke Pe als nieuwe griffier van Provinciale Staten van Gelderland.

Inwonerinspraak over andere onderwerpen
Inwoners van Gelderland kunnen bij de Open agenda inspreken op onderwerpen die niet op de agenda staan. De Open agenda vindt plaats voorafgaand aan de Statenvergadering op woensdagochtend 6 maart. Geïnteresseerden voor inspraak kunnen zich melden bij de griffie via griffie@gelderland.nl of 026 359 91 34.

Volg de Statenvergadering
Publiek kan de Statenvergadering van 6 maart bijwonen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of digitaal volgen via www.gelderland.nl/Statenlive. Via deze link zijn ook alle bijbehorende stukken te raadplegen.

Over Provinciale Staten
Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners.

De Rozet