Wilt u adverteren?

Op dinsdag 2 november 2021 was de officiële opening van het project Doe je mee: een project voor mensen met een Participatiewet-uitkering. Petra Molenaar, wethouder Werk en Inkomen gemeente Nijmegen en Ina Hol, directeur WerkBedrijf, gaven samen het startschot op de locatie van Doe je mee, Bedrijvencentrum Groenestraat (BCG) in Nijmegen.

Project Doe je mee
In het project gaat WerkBedrijf, in opdracht van gemeenten uit het Rijk van Nijmegen, aan de slag om bijstandsgerechtigden uit de regio te activeren en vooruit te helpen. Doel van het project is om met meer uitkeringsgerechtigden in persoonlijk contact te komen en zo beter hun behoeften te leren kennen op de leefgebieden werk en leren, participatie, financiële situatie, sport/interesses, wonen en gezondheid. Speciaal voor Doe je mee stelt WerkBedrijf een interdisciplinair projectteam samen, bestaande uit o.a. consulenten, participatiecoaches en klantmanagers. Voorlopige inschatting is in een periode van drie jaar ± 3500 bijstandsgerechtigden persoonlijk te spreken en hen een passend vervolgaanbod te kunnen bieden, waar haalbaar gericht op participatie of werk.

Persoonlijke benadering
De deelnemende gemeenten selecteren uitkeringsgerechtigden voor het project of zij melden zich zelf aan via de website. Die ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek. Bij de intake staat het persoonlijk leren kennen van de deelnemers centraal en worden hun situatie en mogelijkheden in kaart gebracht. Dit vertalen de deelnemer en coach samen in een plan voor een vervolgtraject. Dit kan bij WerkBedrijf zijn op weg naar een opleiding en/of werk. Maar het vervolg kan ook bestaan uit vrijwilligerswerk of ondersteuning bij bijvoorbeeld de financiële of woonsituatie.

Nijmegen doet mee
Gemeente Nijmegen is de eerste en grootste opdrachtgever voor het project Doe je mee. Wethouder Petra Molenaar: ”Ik ben trots op de brede aanpak van Doe je mee. We leren mensen met een uitkering die een stap willen maken, beter kennen. Samen met het WerkBedrijf bieden we zo gericht onze hulp. Dit persoonlijke traject en aandacht, biedt deelnemers weer mogelijkheden voor een nieuwe stap richting werk of een opleiding of naar meer energie en voldoening.”

Achtergrond
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis stelt het Rijk extra middelen voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee de reguliere dienstverlening op peil houden nu het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten een tijdelijke impuls voor dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis in de bijstand terechtkomen. In de regio Rijk van Nijmegen hebben gemeenten WerkBedrijf ingeschakeld en is hiertoe project Doe je mee tot stand gekomen.

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u meedoen aan dit project? U kunt u ook zelf aanmelden via www.doejemee-rvn.nl.

De Rozet