Wilt u adverteren?

Positieve Gezondheid legt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarover zal Machteld Huber spreken op za 2 september.

Dit sluit perfect aan op de visie van het Han Fortmann centrum: een bijdrage geven aan een wereld waarin mensen leven vanuit verbondenheid met zichzelf, elkaar en met de natuur. Van overleven naar leven, van afgescheiden naar verbonden – op individueel en maatschappelijk niveau.

Machteld Huber, voormalig huisarts, ontdekte tijdens haar eigen ervaring met ziekte, dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij kon haar herstel actief en positief beïnvloeden, en om dat inzicht verder te toetsen ging zij nadien met ernstig beschadigde mensen werken.

Tijdens haar interactieve lezing zal Machteld uitgebreid ingaan op Positieve Gezondheid en de relatie met zingeving, en ons uitnodigen na te gaan wat Positieve Gezondheid voor ons zelf kan betekenen.

Machteld Huber is de grondlegger van deze stroming in de gezondheidzorg.  Zij richtte het  Institute for Positive Health op, van waaruit vele trainingen in binnen– en buitenland worden gegeven, zowel in de gezondheidszorg zelf als daarbuiten.

De lezing is van 13.30 – ca 15.30 uur.   Aanmelden  kan via de website van het HFC: www.fortmanncentrum.nl

De Rozet