Wilt u adverteren?

Op zaterdag 1 april vindt in de Dagkapel van de Dominicuskerk in Nijmegen om 19.00 uur de Palmpasenviering plaats van De Oud-Katholieke Kerngroep St.Stephanus

In deze Viering worden de Palmtakken gewijd en uitgereikt. De Viering van Palmzondag is intens.

Aan het begin van de Mis is het kleed van de priester rood, feestelijk zelfs. Net zo feestelijk als de intocht van Jezus in Jeruzalem. Halverwege de Viering slaat de sfeer om. Het rood maakt plaats voor paars, de kleur van inkeer, bezinning en rouw. Door drie lezers wordt het lijdensverhaal verteld.

Net als bij “The Passion”, maar dan puur.

De Palmtakken worden na afloop mee naar huis genomen en aan het kruisbeeld gestoken.

De Palmzondagviering behoort tot de meest indrukwekkende vieringen van het jaar.

Na afloop is er koffie -thee en gelegenheid tot gesprek.

Voor wie niet naar de Viering wil komen maar toch een gezegende Palmtak wil  afhalen dan kan dat van 20.00 tot 20.30 uur.

Bezoekers wordt gevraagd om houdbare levensmiddelen, tandpasta, tandenborstels, maandverband, dikke kaarsen enz. mee te brengen t.b.v. de gezamenlijke actie van de kerken voor Oekraïne.

Viering Palmzondag en Palmtakkenwijding

Zaterdag 1 april 2023, aanvang 19.00 uur.

Zijkapel St. Dominicuskerk, ingang Groenewoudseweg/hoek Heijendaalseweg,  Nijmegen

De Rozet