Wilt u adverteren?

Op woensdag 7 oktober kunnen inwoners van Gelderland digitaal hun mening geven over het nieuwe beleid voor cultuur en erfgoed in de provincie. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor uitgangspunten opgesteld. Deze gaan Provinciale Staten op 7 oktober bespreken. De Uitgangspuntennotitie is te vinden op http://www.gelderland.nl/cultuur -en-erfgoed.

elanghebbenden

Cultuur en erfgoed zijn levend onderdeel van de samenleving. De verschijningsvormen zijn talrijk en iedereen beleeft het op een andere manier. Die verscheidenheid zorgt ook voor veel belanghebbenden met soms tegengestelde belangen. De mening van de Gelderlander telt mee; vandaar deze hoorzitting.

Aanmelden 

De digitale hoorzitting vindt plaats op woensdag 7 oktober. Inwoners krijgen de gelegenheid om in maximaal vijf minuten aan te geven wat zij van het nieuwe beleid vinden. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Meldt u zich aan voor maandag 5 oktober 2020, 12.00 uur aan via griffie@gelderland.nl.
De hoorzitting wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Deelnemers worden hierover na hun aanmelding geïnformeerd.

De Rozet