Wilt u adverteren?

Op woensdag 14 april 2021 behandelen Provinciale Staten diverse onderwerpen waar inwoners van Gelderland hun stem kunnen laten horen. De dag start om 09.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Op de agenda staan het herindelingsontwerp Barneveld – Scherpenzeel, de gebiedsagenda FoodValley en het ontwerp voor het plan van eisen van de aanbesteding IJssel – Vecht. Ook praten de Statenleden met de betreffende Gedeputeerde over de uitwerking van het natuurprogramma in relatie tot stikstof. GroenLinks en PvdA hebben een agendaverzoek ingediend over het uitvoeringsprogramma Vergunningsverlening, toezicht en handhaving.
Bij deze onderwerpen is er inspraak mogelijk.

Op de 14e is er ook een bijeenkomst over de recreatiezonering en de gebiedsagenda Veluwe. Dit is een vervolg op de bijeenkomst van 17 maart waar inspreken mogelijk was. Dan is er nog een bijeenkomst over de Midterm Review, ofwel de tussenstand 2 jaar na de laatste provinciale verkiezingen. Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan voor de digitale raadpleging op zaterdag 10 april: https://www.gelderland.nl/Evenementen/Provinciale-Staten-op-weg-naar-2023

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 12 april, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.
Alle vergaderingen zijn digitaal via Teams en worden uitgezonden via Statenlive.
De agenda vindt u op www.gelderland.stateninformatie.nl

De Rozet