Wilt u adverteren?

Een interactieve bijeenkomst over (nieuwe) inzichten en behandelopties bij huidkanker.

Dinsdag 17 mei | 19.30 – 21.30 uur | Marikenhuis | Themabijeenkomst | Inloop vanaf 19.00 uur | Gratis toegang

Inleiders: dr. Satish Lubeek, dermatoloog oncologie, en Jolanda Zonnenberg-van de Weerd, verpleegkundige (aandachtsveld dermato-oncologie), Radboudumc.

Onderwerpen die bij mensen, geconfronteerd met huidkanker, zelf of als naasten, veelal leven, zijn bijvoorbeeld:

• Welke vormen van huidkanker, diagnostiek en behandelingen zijn er, wat zijn de huidige inzichten?
• Wat is redelijk ‘onschuldige huidkanker’ en wat een kwaadaardige moedervlek?
• Hoe kan de communicatie over huidkanker verbeterd worden?
• Wat kan er bij de huisarts? Wanneer moet ik naar de specialist?
• Samen beslissen, welke keuzes zijn er te maken? Hoe doe je dat? Wat heb je daar als patiënt voor nodig?
• Hoe is huidkanker te voorkomen?
• Naast de feiten, welke fabels doen over huidkanker de ronde?
Kortom, een veelheid aan vragen en thema’s. Veel daarvan komt op deze thema avond aan de orde, maar het is vooral een interactieve avond, waarin ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen, discussie en reactie van u als betrokkene.

Inleiders zijn Satish Lubeek, dermatoloog oncologie, en Jolanda Zonnenberg-van de Weerd, verpleegkundige met als aandachtsveld dermato-oncologie, beide verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.
Daarnaast zal een ervaringsdeskundige vertellen over haar ziekteproces, en wat het Marikenhuis en een lotgenotengroep voor haar in dit proces betekend hebben. Zij is tevens gastvrouw en begeleidster van lotgenotengroepen in het Marikenhuis. Zij zal ook bespreken hoe een lotgenotengroep werkt en wat daarin zoal voorkomende thema’s zijn.
De avond is voor iedereen die geraakt is door huidkanker, zowel (ex-)patiënten als hun naasten, en gratis toegankelijk.
U kunt u aanmelden op onze website www.marikenhuis.nl
Het Marikenhuis, inloophuis voor vindt u aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen

De Rozet