Wilt u adverteren?

De gemeente Berg en Dal laat weten:

Vanwege de oplopende coronabesmettingen heeft de Rijksoverheid besloten dat optredens en beeldschermen bij horeca niet meer zijn toegestaan. Ook mag er geen harde muziek gedraaid worden. Door deze nieuwe coronaregels kunnen meerdere horeca-activiteiten in de gemeente Berg en Dal niet doorgaan.

De gemeente heeft de afgelopen periode onder de oude regels aan verschillende horeca ondernemers toestemming gegeven voor geluidshinder. Dit betekent dat een ondernemer bij vooraf bepaalde activiteiten, zoals optredens, een zekere geluidsoverlast mag veroorzaken. Maar door de nieuwe coronaregels moet de gemeente deze toestemmingen helaas nu weer intrekken.

Wat betekent dit voor onze ondernemers?
Activiteiten met geluidshinder mogen voorlopig niet meer. Door de rijksoverheid is er echter een uitzondering gemaakt voor evenementen. Bij deze evenementen mogen liveoptredens en entertainment wel onder strikte voorwaarden. Bij enkele horeca-activiteiten is er aan gedacht om deze om te zetten naar een evenement. De gemeente wilde hierin met de ondernemers meedenken en een enkele vergunning is in dit kader ook afgegeven.

Inmiddels is de situatie veranderd en het risiconiveau “zorgelijk” is verslechterd naar “ernstig”. Helaas kan daarom aan nieuwe verzoeken geen medewerking meer worden verleend.

Als de Rijksoverheid volgende week besluit dat de regio naar het risiconiveau “zeer ernstig” gaat, dan trekt de gemeente ook de reeds verstrekte vergunningen voor evenementen alsnog in.

Burgemeester Mark Slinkman
“We willen als gemeente meedenken en meebewegen met onze inwoners in deze moeilijke tijden. Dat betekent waken voor de veiligheid doordat we zorgvuldig omgaan met de coronaregels. We willen tegelijkertijd ook wat broodnodige ontspanning en vermaak voor onze bewoners mogelijk maken; zij zitten al zo lang binnen. En natuurlijk willen we onze horeca-ondernemers ook de gelegenheid geven om te ondernemen. We geven daarom aan een aantal ondernemers de evenementenvergunning die hen eerder door ons was toegezegd. Dit doen we wel op een manier die past bij de coronacrisis. We houden de vinger aan de pols en passen de maatregelen aan als de situatie wijzigt en we houden ons strikt aan de geldende coronaregels.’’

De Rozet