Wilt u adverteren?

Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteken

Provincie Gelderland voert tussen 11 april tot en met 16 juni 2023 werkzaamheden uit aan de N840 tussen de Thornsche Molen en Leuth om twee fietsoversteken verkeersveiliger te maken. Verkeer moet rekening houden met verkeershinder. Begin mei is de Kapitteldijk 1  week afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid. Daarna wordt verkeer om en om langs de werkzaamheden geleid.

Verkeersveiliger fietsoversteken

De oversteek op de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. De provincie vergroot de  opstelruimte voor fietsers op deze oversteek, zodat fietsers zich haaks op de weg kunnen opstellen. Hierdoor hebben fietsers beter zicht op het verkeer, met name uit de richting Leuth, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Bij de Thornsche Molen komt een aparte fietsoversteek voor fietsers zodat auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thorensche Molen van elkaar worden gescheiden. De fysieke ruimte die daarvoor nodig is, ontstaat door de rijbaan aan de zuidkant te verleggen. Daarnaast wordt er aan de noordkant van de weg een bushalte voor touringcars gemaakt.

Werkzaamheden Kapitteldijk

Vanaf maandag 11 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023 worden kabels en leidingen verlegd. De werkzaamheden vinden plaats in de berm waardoor verkeer hiervan geen hinder ondervindt.  Tussen maandag 15 mei tot en met woensdag 31 mei 2023 vinden er werkzaamheden plaats om de fietsoversteek op de Kapitteldijk aan te passen. Gemotoriseerd verkeer wordt daar om-en-om langs de werkzaamheden geleid. Fietsers worden vanaf het fietspad een klein stukje onderlangs de dijk geleid.

Afsluiting van 8 tot en met 12 mei

Van maandag 8 mei (07.00 uur) t/m vrijdag 12 mei (16.00 uur) is de Kapitteldijk volledig afgesloten. Dit is nodig om damwanden te plaatsen in de dijk. Verkeer vanaf Leuth wordt omgeleid via de Duffeltdijk naar de Erlecomseweg richting Ooij. En van daaruit naar de Sint Hubertusweg naar Beek en omgekeerd.

Werkzaamheden Thornsche Molen

De werkzaamheden bij de Thornsche Molen worden uitgevoerd van 15 mei t/m 16 juni 2023. Verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid.  Dit gebeurt aan de hand van een verkeerslichtinstallatie die slim inspeelt op de hoeveelheid verkeer. Hierdoor krijgt de kant waar het meeste verkeer staat opgesteld, eerder groen dan de andere kant. Dit betekent dat het verkeer dat ’s ochtends de polder uit gaat, sneller doorstroomt en het verkeer dat ’s avonds de polder weer in rijdt ook.  De Thornsche Molen is bereikbaar.

Voor hulpdiensten blijft de weg bereikbaar.

Samen overlast verminderen 

Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van  omleidingsroutes houden we zo kort mogelijk.  En het resultaat is een weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

De Rozet