Wilt u adverteren?

Een veel gestelde vraag die regelmatig in beleefde, algemene termen wordt beantwoord. De Monitor Welbevinden wil daar juist wat dieper op ingaan. Wat komt er allemaal op je af als inwoner van Gelderland? Hebben bepaalde ontwikkelingen invloed op gemoed, gevoelens van geluk en leefomgeving? We willen het graag weten! De informatie uit deze peilingen levert een actueel beeld op van hoe de Gelderlander zich voelt en hoe deze inwoner de kwaliteit van leven in onze provincie ervaart.

Sinds 2019 monitort Kieskompas, in opdracht van provincie Gelderland het welbevinden van de inwoners van Gelderland. In 2020 lag de nadruk op COVID-19 en de gevolgen van de pandemie.

Ook de komende jaren willen we het welbevinden blijven volgen. De effecten van corona zijn onzeker en de ene Gelderlander wordt harder geraakt dan de andere. Wij willen daarom ook in 2021 blijven volgen hoe het met de verschillende (groepen) Gelderlanders gaat. En hoe zij de kwaliteit van hun leven en hun dagelijkse leefomgeving ervaren.

De eerste onderzoek van dit jaar wis afgelopen week uitgezet. In deze enquête staat als onderwerp de inclusieve samenleving centraal. De 2e peiling is gepland op 2 juni en hierin zal de gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving het vertrekpunt zijn. De 3e heeft als thema ‘welvarend en wendbaar’ en de laatste in 2021 staat in het teken van groene binnensteden.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog hoopt opnieuw op een grote response: “Dit jaar stellen we opnieuw relevante vragen. de uitkomsten gebruiken om de kwaliteit van leven en daarmee het welbevinden van Gelderlanders te verbeteren. We zoomen nu in op inclusie. Iedereen die wil, moet kunnen meedoen. Een belangrijk thema, waar we ook nu niet zonder u kunnen. Vertel ons of we goede mogelijkheden bieden aan degenen die soms support kunnen gebruiken. Ik hoor het graag!”

Meedoen met de monitor? We willen graag weten hoe het met je gaat en willen je daarom, graag uitnodigen om deel te nemen. Vul de lijst voor 21 april 09.00 uur in door op de volgende link te klikken; www.gelderland.nl/Monitor-Welbevinden-1

Leefbaarheid

Vanuit onder andere ons programma Leefbaarheid werken we hard aan het bevorderen van welbevinden van Gelderlanders. Initiatiefnemers kunnen via dorpendeals ondersteuning krijgen voor de (sociale) verbetering van hun wijk. In deze COVID-19 periode hebben we subsidie gegeven aan projecten die van betekenis zijn voor kwetsbare Gelderlanders.

De Rozet