Wilt u adverteren?

Ontstaansgeschiedenis landschap Rijk van Nijmegen.

Dinsdag  12 sept [20.00-22.00 uur]:  Ontstaansgeschiedenis landschap Rijk van Nijmegen.

De GEA-lezing vindt plaats in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de GEAkring Arnhem/Nijmegen. Belangstellenden betalen € 5,00.
Parkeren in de directe omgeving is gratis.

De lezing betreft een geologische, landschapsbiografische en historisch ecologische visie op het Rijk van Nijmegen.  We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de ijstijden, de rol van Rijn, Maas, Wind en Water en de vestiging van de eerste mensen aan de randen van “Het Wald”.
We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen.

Gastspreker: Jan Nillesen

De Rozet