Wilt u adverteren?

Op donderdag 31 maart a.s. zal historicus Jan Brabers in het Infocentrum WO2 Nijmegen een fascinerende lezing geven over het Nijmeegs Studentenverzet.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog stonden studenten hoog in aanzien vanwege hun verzetshouding tijdens de Duitse bezetting van Nederland. ‘Geen andere maatschappelijke groep heeft zich met zoveel élan in allerlei verzetsactiviteiten geworpen, bij geen andere groep waren de verliezen in verhouding zo hoog’, schreef A.J. van der Leeuw van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 1950. Dat oordeel gold ook voor de studenten aan de Rooms Katholieke Universiteit in Nijmegen (nu: Radboud Universiteit). Na de inval in mei 1940 zetten zij in eerste instantie hun normale leventje voort, hoewel dat steeds moeilijker werd. Bij de sluiting van de universiteit in april 1943 werden ze vogelvrij. De meesten doken onder. Velen kwamen terecht in het verzet, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De lezing start om 19.30 uur en is uiterlijk om 21.30 uur afgelopen. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma is inclusief een pauze. De prijs is € 6,50 p.p. en kan alleen per pinbetaling worden voldaan bij aankomst in het Infocentrum WO2 Nijmegen. De Museumkaart is niet geldig.

Reserveren is noodzakelijk in verband met beperkte ruimte en kan gedaan worden door te mailen naar welkom@infocentrumwo2.nl, onder vermelding van ‘Lezing Studentenverzet’.

Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen
Datum: 31 maart 2022. Aanvang: 19.30 uur. Prijs: € 6,50 p.p.
Reserveren: welkom@infocentrumwo2.nl, o.v.v. ‘Lezing Studentenverzet’
Informatie: www.infocentrumwo2.nl
Facebook: /infocentrumwo2, Twitter: @infocentrumwo2
Instagram: /infocentrumwo2; LinkedIn: /company/infocentrumwo2

De Rozet