Wilt u adverteren?

Burgercoöperatie Land van Ons gaat in Millingen aan de Rijn een melkveebedrijf zonder bedrijfsopvolging omvormen tot een gemeenschapsboerderij. Het huidige gangbare melkveebedrijf met 120 melkkoeien op 75 ha kleigrond willen we tussen nu en vijf jaar omvormen tot een gemengd bedrijf waar meerdere boeren en burgerboeren met elkaar samenwerken en wonen met hun gezinnen. In deze transitie heeft de zittende boer de mogelijkheid steeds een stapje terug te doen en voorlopig aan het bedrijf verbonden te blijven en er zelfs te blijven wonen.

Met de huidige eigenaar Anton Remy is overeenstemming over de aankoop. Per januari 2022 komt de eerste 25 ha in eigendom van de coöperatie. Begin 2023 worden de overige grond en de opstallen overgedragen. Het bedrijf met de naam ‘Nieuw Zeeland’ werd als boerderij gebouwd in 1912 naast het landgoed Groot Zeeland. (Groot Zeeland komt in de archieven al voor in 1307. Hier woonde de heer van de Heerlijkheid Zeeland. Gerard Remy (een overgrootvader) afkomstig uit het Duitse deel van de Duffelt pachtte in 1894 de boerderij van Prins Heinrich van Waldeck Piermont. In 1899 kocht hij Groot Zeeland van de Prins). In WO 2 werd de boerderij uit 1912 verwoest. Op dezelfde plaats werd in 1951 de huidige ‘wederopbouwboerderij’ gebouwd.

De opzet is om al aankomende winter al op het gehele perceel landschapselementen als hagen en bomensingels aan te planten. De eerste nieuwe (burger)boer wordt in het vroege voorjaar van 2022 verwacht. Hij of zij kan dan in het tweede woonhuis gaan wonen, boer Anton Remy in zijn melkveebedrijf ondersteunen en op de eerste 25 ha gewassen telen (waarschijnlijk in een strokenteelt).

Vrijwilligers van Land van Ons uit Nijmegen zijn een jaar op zoek geweest naar geschikte grond rond Nijmegen en met name in de Ooijpolder. Organisaties begaan met de verduurzaming van de natuur en landbouw waren er al veel langer in geslaagd om langs en op de dijken van de Waal in de uiterwaarden kruidenrijk grasland – de zogeheten blauwgroene dooradering te realiseren. En in de polder werd wel het nodige verbeterd met het terugbrengen van heggen, struiken en bomen in het landschap. Het lukte evenwel niet op enige schaal boeren te bewegen tot omschakeling naar een meer biodiverse en natuurinclusieve landbouw en veeteelt. Land van Ons hoopt nu in samenspraak met organisaties in de Ooijpolder, de gemeente en de provincie een bijdrage te leveren aan de zo noodzakelijke omslag naar meer duurzaamheid.

Het concept van de gemeenschapsboerderij moet daarvoor de drager worden. Het is ontstaan vanuit het besef dat er een grote behoefte is aan wonen en werken op het platteland. Maar dat anderzijds de mogelijkheden daarvoor ontbreken of veel te kostbaar zijn. Gevolg is dat maatschappelijk belangrijke thema’s als biodiversiteit, landschapsherstel, duurzame energie, wonen, korte voedselketens los van elkaar worden beschouwd en opgepakt. Waar eigenlijk meer noodzaak is tot een integrale en samenhangende aanpak. Sleutel voor die integrale aanpak is de toegang tot grond.

De plannen zijn afgelopen donderdagavond aan de deelnemers in Land van Ons gepresenteerd. Omdat het bestuur naast deze aankoop ook nog plannen heeft voor andere percelen, die kapitaal vragen, zal de aankomende drie maanden worden onderzocht of een substantieel deel van het noodzakelijke kapitaal (een aantal miljoenen) via een aantal wat meer vermogende Nederlanders, die de doelstellingen van de coöperatie onderschrijven, beschikbaar kan komen.
En verder zullen provincie en gemeente voor een overleg worden uitgenodigd, waar Land van Ons haar plannen wil delen, maar ook van gedachten wil wisselen over de overheidsplannen voor een groot zonne-energiepark in de Ooijpolder in de nabijheid van het toekomstige bezit van Land van Ons.

Zowel Anton Remy als Land van Ons zijn ervan overtuigd dat de Boerderij Nieuw Zeeland in de nieuwe situatie een mooie en succesvolle toekomst tegemoet gaat.

Nadere Informatie Burger coöperatie Land van Ons
Land van Ons (november 2019) is een burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan 12.000 deelnemers. Op de eigen stukken land wordt de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters duurzaam boeren • De coöperatie bezit stukken boerenland in Friesland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant (waar in Den Bosch een voedselbosperceel wordt ontwikkeld). Eind van dit jaar komt daar nog een groot perceel in Groningen bij. Deze volgende aankoop in de Ooijpolder wordt het eerste perceel in Gelderland. Eind 2021 gaat het in totaal om 170 ha aan aankopen. • Iedereen kan deelnemen. Lid van de coöperatie ben je al voor €10/jaar • Vervolgens kun je tegen kostprijs m2’s kopen. Zo word je daadwerkelijk mede-eigenaar van de coöperatie • We beloven geen financieel rendement, we gaan voor kwaliteit van het landschap en ontwikkeling van biodiversiteit. Je aandeel kun je na minimaal twee jaar weer verkopen, maar je kunt het ook in bezit van je familie laten en vererven aan je nazaten • De organisatie draait volledig op de kracht van de talenten van deelnemers, die zich allemaal belangeloos inzetten. www.landvanons.nl

De Rozet