Wilt u adverteren?

De Gelderse Statenleden vergaderen op woensdag 9 december 2020 met een korte agenda. Voorafgaand aan de vergadering is er voor inwoners ruimte om in te spreken bij de Open Agenda.
 
Op de agenda van Provinciale Staten staat het inpassingsplan Zuilichem, Uikerweg naast nummer 11. Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale staten om het inpassingsplan, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.9925. Uilkerwegnaast11-VST1, vast te stellen en vrij te geven voor beroep en geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, vast te stellen. Ook wordt er gesproken over de grondslag voor de uitvoering van het programma Foodvalley en over circulaire economie op basis van het rapport van de Rekenkamer Oost.
 
Open Agenda

Wilt u als inwoner van Geldeland inspreken op de Statendag? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Het onderwerp hoeft niet op de politieke agenda te staan. Voor elke inspreker is er 15 minuten om een betoog te houden en daarna in gesprek te gaan met de aanwezige Statenleden. Aanmelden kan voor maandag 7 december, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.

De Rozet