Wilt u adverteren?

di 22 februari 2022 van 20:00 tot 22:00
Plaats
parochiezaal van de Antonius van Paduakerk Slichtenhorststraat 81, Nijmegen
Entree 5 euro. Leden IVN en KNNV gratis. Met inachtneming van de coronaregels.

Geschiedenis en toekomst van een idee in de Nederlandse natuurbescherming.

In deze lezing neemt Leen Dresen ons mee naar de jaren rond 1900, toen het idee om ‘natuur’ te gaan beschermen in Nederland voor het eerst gestalte kreeg in de klassieke vorm van het stichten van natuurreservaten. Met dubbeltjes, kwartjes en handige acties werden de eerste terreinen aangekocht, met het doel om een klein percentage van het nationale grondgebied op deze manier veilig te stellen voor de oprukkende menselijke activiteiten.

In het tweede deel van deze lezing kijken we ook naar de vraag hoe dit ‘percentagedenken’ zich sindsdien heeft ontwikkeld. Is het percentage grondgebied voor natuurdoelen waar beschermers naar streven sindsdien toegenomen? En is het idee om een bepaald percentage van het nationale grondgebied op deze manier apart te houden van andere functies inmiddels achterhaald door het nieuwe ‘natuurinclusieve’ denken? Of is het nog steeds een goed idee – wat zouden de beschermers van het eerste uur ons daarover adviseren?
Leen Dresen is werkzaam als zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker en daarnaast als docent bij de Open Universiteit.

De Rozet