Wilt u adverteren?

Op woensdag 13 januari 2021 behandelen Provinciale Staten 9 onderwerpen waarbij inwoners van Gelderland hun stem kunnen laten horen. De dag start om 09.30 uur en duurt tot 20.30 uur.
 
Op de agenda staan: financiële verordening, de aanpak en cofinanciering van grote maatschappelijke opgaven en de Midtermreview met Gedeputeerde Jan Markink. Bij de rapporten ‘Draagvlak voor hernieuwbare energie’ en ‘warmtenetten’ van Rekenkamer Oost is Jan van der Meer de verantwoordelijke Gedeputeerde.
 
Ook oordelen Statenleden over de stikstof update van december 2020 en het fonds nazorg stortplaatsen met Gedeputeerde Peter Drenth. Zijn collega Christianne van der Wal zal vragen beantwoorden bij de beoordeling van het uitvoeringsprogramma circulaire economie en visie op stamkapitaal en incidentele ruimte.
 
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 11 januari, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.
Alle vergaderingen zijn digitaal via Teams en worden uitgezonden via Statenlive: www.gelderland.nl/statenlive
De agenda vindt u op www.gelderland.stateninformatie.nl
 
   

De Rozet