Wilt u adverteren?

Op dinsdag 5 maart wordt in Nijmegen een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd ter nagedachtenis van Dries van Agt. Tijdens een informeel samenzijn wordt stilgestaan bij de markante persoon Van Agt, zijn politiek-maatschappelijke betekenis, en met name zijn grote inzet voor het Palestijnse volk. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de in 2009 door Van Agt opgerichte stichting The Rights Forum.

Van Agt stierf op 5 februari, samen en hand in hand met zijn geliefde echtgenote Eugenie Van Agt-Krekelberg. Beiden waren 93 jaar oud. Van Agts lange levensloop weerspiegelt zich in een zeer diverse schare vrienden, collega’s en bewonderaars. De herdenking beoogt daaraan recht te doen, en is nadrukkelijk niet bedoeld als politieke manifestatie.

De bijeenkomst wordt gehouden in Concertgebouw De Vereeniging in Van Agts woonplaats Nijmegen, van 13.45 tot 17.30 uur. Iedereen is welkom. Bezoekers dienen vooraf een kaartje te bestellen via de website van De Vereeniging. Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.

De Rozet