Wilt u adverteren?

Beginnen met een nieuwe opleiding is spannend en er moet veel geregeld worden, zoals studiefinanciering. Dit levert veel vragen op bij aankomende studenten. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een gratis webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs’ op donderdag 14 maart.

 

Jongeren die na de zomer aan een studie in het hbo of aan de universiteit beginnen krijgen tijdens dit webinar uitgelegd wat er allemaal geregeld moet worden voor hun studiefinanciering. Wat kun je aanvragen, hoe werkt een studentenreisproduct en wanneer kan dit allemaal worden aangevraagd? DUO legt het allemaal uit op donderdag 14 maart om 19.30 uur in een gratis webinar over studiefinanciering.

In een 30 minuten durende live-uitzending leggen experts van DUO aan de aankomende hbo- en universiteitsstudenten (en hun ouders) uit hoe studiefinanciering werkt, waar je recht op hebt, wat je moet terugbetalen en wat een gift is en hoe je het studentenreisproduct aanvraagt. Aansluitende aan het webinar is er ook ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan via duo.nl/webinar.

Voor mbo-studenten komt er in mei een apart webinar. Alle webinars kan men later terugkijken via duo.nl/webinar.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

De Rozet