Wilt u adverteren?

Dinsdag 21 februari 2023 | KNNV | 10.00-14.00 uur | Wandelexcursie Overasseltse Vennen.

Vertrek: Hessenbergseweg 5, 6611 KC Overasselt bij ingang SBB-parkeerplaats. Eten en drinken mee. Er is een korte en lange route.  Iedereen is welkom.  Excursieleider: Jan Nillesen 0485574780

De Over-asseltse  Vennen is een bijzonder gebied met glooiende rivier-duinen, vele vennen en uitgestrekte heide-velden.

 

Ook al liggen de rivieren Maas en Waal nu ver van dit gebied vandaan, zij zijn de makers van dit landschap. Na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, was onze regio een poolwoestijn.

Zand uit de bedding van de Maas werd hier door de heersende zuidwestenwind tot hoge duinen opgeblazen. De Waal had voordien al een laag klei afgezet dat werd samengedrukt tot een ondoordringbare laag. Daardoor bleef het regenwater staan in de vorm van vennen. Vanaf de 19eeeuw werden hier grove dennen aangeplant voor de Limburgse mijnbouw.

Omdat de vennen dreigden te verdrogen is een deel bos in 2013 omgevormd naar heide. Hierdoor blijft unieke flora en fauna die afhankelijk zijn van deze vennen behouden.  

Er komen 11 soorten amfibieën voor van de in totaal 16 soorten die we in Nederland kennen. Een daarvan is de zeldzame knoflookpad, die bij gevaar een stof afscheidt die – inderdaad – naar knoflook ruikt

Naast natuur zijn er in het Vennengebied ook veel sporen van cultuurhistorie aangetroffen. Bij het Wijchens Ven werden resten van 12 prehistorische huizen gevonden. In andere delen van het Vennengebied zijn tientallen grafheuvels en urnenvelden te vinden.

Struin mee met de KNNV

 

De Rozet