Wilt u adverteren?

Dinsdag 7 maart | 10.00 – 14.00 uur | KNNV excursie in de Millingerwaard 

Vertrek: kerkje van Kekerdom, Duffeltdijk 11,  6579 JD Kekerdom. Iedereen is welkom. Eten en drinken mee.
Excursieleider: Jan Nillesen 0485 574780.

 

De Millingerwaard kenmerkt zich als een struingebied met zicht op vogels, wilde planten en bijzondere waterplanten.

Het is een natuurontwikkelingsgebied langs de Waal wat zijn weerga niet kent. In 1992 werd het gebied een voorbeeldgebied voor het Wereld Natuur Fonds. Het is getransformeerd van landbouwgebied naar een veelzijdig natuurgebied.

In de Millingerwaard wordt echt duidelijk wat we met natuurontwikkeling bedoelen! Een enorme planten- en dierenrijkdom zullen we hier ontdekken.

Grote kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën.

De open verbinding tussen de plassen in de uiterwaarden en de Waal zorgt dat dit een essentiële kraamkamer is voor vissen. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen waterplanten en wilgenwortels en een overvloed aan voedsel in de vorm van kleine waterdiertjes. Al dat ‘broed’ trekt weer tal van visetende vogels aan, waaronder de grote zilverreiger.

De Rozet