Wilt u adverteren?

De INTERREG-stuurgroep voor het gebied van de Euregio Rijn-Waal heeft eind 2022 met “De Rijn verbindt”  het eerste Interreg VI-project voor de studieperiode 2022-2027 goedgekeurd.

Met dit nieuwe initiatief vloeit er de komende jaren ca. 1.8 miljoen euro in de Euregio Rijn-Waal. Dit bedrag stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het programma INTERREG Deutschland-Nederland.

„De Rijn verbindt“

Doel van het project ‘De Rijn Verbindt’ is het opzetten van een nieuwe maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking voor een betere balans tussen mens en natuur in het leefgebied van de Rijn. De partners werken hieraan via drie sporen:

1) Een Gezonde Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door het verminderen van problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart en het werken aan herstel van trekvissen; 2) Een Groene Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, door het stimuleren en ontwikkelen van rivierbossen, een ecologische corridor tussen de Niederrhein en Rijnstrangen en ‘levende dijken’ met een hogere biodiversiteit; 3) Een Levende Rijn die betekenis heeft in de hoofden van mensen en zo mens en natuur verbindt. Dit willen de projectpartners bereiken door het betrekken van overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, inwoners, vrijwilligers en studenten bij de oplossing van de problemen voor de Rijn via bewustwording, communicatie, educatie en participatie.

De komende vier jaar wil “De Rijn verbindt” o.a. de volgende concrete resultaten behalen:

  • Minder plasticvervuiling door opruimacties (min. 200 vuilniszakken)
  • Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart
  • Uitzet van +/- 300.000 larven van de elft en +/- 500 juvenielen van de steur in de Rijn
  • Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 hectare rivierbos bij Berg en Dal
  • Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in de Kreis Wesel
  • Ca. 1,5 km ‘Levende dijken’ met een hogere biodiversiteit in de Kreise Wesel en Kleve
  • Verbeterde waterhuishouding in de grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha)
  • Een toekomstagenda voor een gezonde, groene, levende Rijn

Uitgebreide en actuele informatie over het programma is te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

De Rozet