Wilt u adverteren?

Het golfje op de rivier en van zee in november was indrukwekkend, maar niet spannend. Het kwam net te vroeg voor de oefening dijkbewaking, die Waterschap Rivierenland op zaterdag 9 december houdt met zo’n 500 vrijwilligers en medewerkers. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

 

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil en scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond.

Ook aannemers oefenen mee

Aan de oefening op 9 december doen vrijwilligers en medewerkers mee. Ook personeel van aannemers die betrokken zijn bij dijkversterkingen oefenen mee. Alle rivierdijken van Waterschap Rivierenland tussen de Duitse grens en Kinderdijk zijn onderdeel van de oefening.

Klaar voor hoogwater

Door te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 1.000 kilometer dijken en kades in het rivierengebied. Om bij extreem weer als storm, hoogwater of droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van zo’n 400 mensen.

De Rozet