Wilt u adverteren?

Hoogwater, daar hebben we onze dijken voor. Waterschap Rivierenland staat voor een veilig rivierengebied. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 10 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren en vanaf zee. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond.
Het laatste hoogwater door invloed van zee was bij storm Corrie in januari, maar rond de Alblasserwaard waren geen maatregelen nodig. Het laatste hoogwater door neerslag dateert van juli 2021, na de hoosbuien die onder meer Limburg troffen. Langs de Maas werden de dijken bewaakt, omdat de rivier een recordpeil bereikte.

Niet in Altena
Aan de oefening op 10 december doen vrijwilligers en medewerkers mee. Ook personeel van aannemers die betrokken zijn bij dijkversterkingen en specialisten van andere waterschappen oefenen mee. Alle rivierdijken van Waterschap Rivierenland tussen de Duitse grens en Kinderdijk zijn onderdeel van de oefening, behalve in Altena. Daar vond onlangs nog een vergelijkbare oefening plaats met Brabantse partners en Defensie.

Klaar voor hoogwater
Door te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Duizend kilometer dijken en kades
Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 1.000 kilometer dijken en kades in het rivierengebied. Om bij extreem weer als storm, hoogwater of droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

De Rozet