Wilt u adverteren?

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft de inwoners van
Groesbeek via buurtwhatsapp gevraagd alert te zijn op mogelijke vernielingen en/of
plunderingen. Dit deed hij dinsdagavond 26 januari nadat er diverse berichten op
sociale media waren verschenen over voorgenomen vernielingen en brandstichting bij
twee lagere scholen in het dorp.

De burgemeester heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het opzetten van
buurtwhatsappgroepen in de gemeente. Dat heeft geleid tot een netwerk dat inmiddels de
hele gemeente dekt. Dat maakt het eenvoudig om grote groepen inwoners snel te
waarschuwen.

Waarom deze oproep?
De burgemeester signaleert dat naast de mensen die echt van plan zijn vernielingen te
plegen, ook veel mensen ‘voor de lol’ via sociale media oproepen tot geweld. Dit leidt tot een
grote lijst van mogelijke doelwitten in de regio. Dat maakt een goede politiespreiding over het
gebied lastiger. De aanhouding van een duo met een brandbom afgelopen dinsdag in
Malden laat zien dat de kans op daadwerkelijke rellen aanwezig blijft. Door gebruik te maken
van de ogen en oren van de gemeenschap, wil Slinkman een bijdrage leveren aan de
moeilijke taak die de politie te verrichten heeft.

Mark Slinkman: ”We vormen een hechte gemeenschap en hebben er geen zin in dat
relschoppers van elders onze scholen en winkels komen vernielen, plunderen of afbranden.
Ik hoop dat we inmiddels het ergste achter de rug hebben. De uitslag staat al vast: recht en
orde gaan zegevieren. Maar tot we er zijn kan de betrokkenheid van onze inwoners helpen
onze dorpen veilig, heel en gezellig te houden”
.
Inwoners die nog niet zijn aangesloten bij de buurtwhatsappgroepen in de gemeente kunnen
zich aanmelden via https://www.wabp.nl/.

De Rozet