Wilt u adverteren?

Op 6 sept 2022 zal de NEFOM een petitie tegen geluidoverlast van motorfietsen aanbieden aan de 2e kamer. We zijn uitgenodigd om 13.30 uur in Den Haag.
Een erg belangrijk moment, wat wel eens een omslag punt zou kunnen betekenen om de overlast daadwerkelijk aan te pakken!

Om hier zoveel mogelijk aandacht voor te krijgen zou het geweldig zijn als alle 97 bewonersgroepen een afvaardiging sturen, om met spandoeken aan te geven dat deze problematiek breed leeft in Nederland.
Het bestuur zal de petitie aanbieden en buiten kan de pers te woord worden gestaan.

Ook zoeken we een mogelijkheid om duidelijk te laten horen om welke overlast het gaat. We zoeken dan ook een aantal mensen die (anoniem en onherkenbaar) op enkele (gehuurde) motorfietsen laten horen welk een lawaai door deze machines wordt geproduceerd. Het moeten motorfietsen zijn die niet aangepast zijn, dus “zo uit de showroom”. We houden ons aanbevolen voor vrijwilligers of tips hierover.

Verder zijn we in overleg met Gemeenten om onze actie te steunen, en ook aandacht te vragen voor deze overlast, waar een gemeente zelf niet zo veel meer aan kan doen behalve de weg af te sluiten.

Het verzoek aan jullie is dan ook om dit onder de aandacht te brengen van jullie gemeente, (maak een afspraak met de wethouder) en verzoek om de gezamenlijke gemeente actie vanuit de Gemeente Bergen NH te ondersteunen.

Tot slot zou het mooi zijn als er film opnamen gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door een lokale omroep. De beelden kunnen we dan weer breed verspreiden.

Concreet vragen wij het volgende:

Kom met een delegatie naar Den Haag op 6 sept 12.30 uur. Neem ook jonge mensen mee!
Benader je Wethouder en vraag deze om samen met de Gemeente Bergen ook aan te sluiten
Laat ons weten of je iemand kent die met een motor wil komen
Kom met ideeën om deze actie zo veel mogelijk aandacht te geven . . .
Reageer in ieder geval, en laat ons weten of we op je kunnen rekenen.

Doe mee met deze actie, we hebben je steun hard nodig!!

Met vriendelijke groet
Tony Hardenberg,
Voorzitter NEFOM
Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen

W: www.nefom.nl
E: info@nefom.nl

De Rozet