Wilt u adverteren?

OM eist 4 jaar onvoorwaardelijk in rechtszaak Alex Schot, leverancier levenseindemiddel

Duizenden Nederlanders hebben wellicht zelfdodingspoeder in huis

Op dinsdag 18 juli zal de uitspraak zijn in de rechtszaak tegen Alex Schot door de drievoudige rechtbank in ‘S Hertogenbosch. Het OM eist 4 jaar onvoorwaardelijk. Hij zal als één van de eerste ‘dapperen’ veroordeeld worden. Tegen 11 andere verdachten loopt een concept ten laste legging voor dezelfde feiten als waarvoor Alex Schot verdacht wordt. Een aantal van deze verdachten wordt tevens ten laste gelegd van het vormen van een criminele organisatie. Waaronder voormalig bestuursleden van de Coöperatie Laatste Wil.

Alex Schot zou aan 1600 mensen een ‘legaal’ levenseinde middel hebben geleverd en hij wordt gelinkt aan een tiental zelfdodingen. Hulp bij zelfdoding is strafbaar met ten hoogste 3 jaar gevangenisstraf. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen, omdat hij geld vroeg voor zijn leveringen van het zogenaamde middel ‘X’. Ook zou hij de medicijnwetgeving hebben overtreden omdat hij naast middel ‘X’  een medicijn leverde om misselijkheid en braken tegen te gaan.  Het OM houdt geen rekening met verzachtende omstandigheden. Alex Schot lijdt aan autisme en PTSS en een OCS. Het OM beargumenteerd in het requisitoir dat deze strafeis een voorbeeld moet zijn voor de anderen in onze samenleving. De Steungroep Dappere Burgers (SDB) stelt dat het een politieke eis is van het OM.

De Steungroep Dappere Burgers (SDB) én de ‘leveranciers’ – de dapperen – staan voor de autonome route. De SDB beroept zich op het recht om zélf te beslissen en te handelen bij het vormgeven van het levenseinde. En de hulp te zoeken die daarbij gewenst is, bijvoorbeeld van een partner en de leverancier van het levenseindemiddel.

Daarom zal de Steungroep Dappere Burgers (SDB) bij álle rechtszaken die gaan spelen de publieke tribune bevolken en de ‘dapperen’ morele steun bieden d.m.v. het houden van protestmarsen voor het Recht op Zelfbeschikking. Dinsdag 18 juli verzamelen de leden en sympathisanten van de SDB zich om 11.15 uur voor CS ’s Hertogenbosch, en lopen naar het Paleis van Justitie. Alwaar de rechtszitting tegen Alex Schot om 12.00 uur zal beginnen.

De SDB roept sympathisanten op om dinsdag 18 juli om 11.15 uur te verzamelen voor het Centraal Station van ‘S Hertogenbosch en mee te lopen naar het Paleis van Justitie in de – al weer vierde- ‘Mars voor zelfbeschikking’ De SDB verwacht tweehonderd demonstranten.

De Rozet